Join with me on:
CV : English or Greek

Η οργάνωση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου σε Ελλάδα και Ευρώπη

Οργανωτική - οικονομική ανάλυση

Εκδόσεις Σιδέρης 2014

Ποδοσφαιρική επιχειρηματικότητα

Δομή και οργάνωση του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου

Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2010

Στρατηγική διοίκηση και επαγγελματικό ποδόσφαιρο

Τάκης Δημ. Αλεξόπουλος, Αθανάσιος Κριεμάδης

Εκδόσεις Ι. Τελέθριον, 2010

Το ποδόσφαιρο

Από τη θεωρία στην πράξη

Εκδόσεις Σαββάλας, 2002

Το ποδόσφαιρο

Από τη θεωρία στην πράξη

Εκδόσεις Σαββάλας, 2002


Συμπεράσματα ημερίδας με θέμα «Ψηφιακές Πολιτικές για το Ανθρώπινο Κεφάλαιο και την Ανάπτυξη»

06-03-2017

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τα τελευταία χρόνια, μέσα από τις ενέργειες και δράσεις του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, έχει λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες σχετικά με την αναγνώριση και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο χώρο των τυχερών παιγνίων και ιδιαίτερα του αθλητικού στοιχήματος αλλά και στις κοινωνικές προεκτάσεις που έχει η ενασχόληση με τα τυχερά παίγνια τόσο για τους παίκτες όσο και για το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει σειρά επιστημονικών συνεργασιών με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας όπως το Ο.Π.Α. και το Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Ψυχολογίας) σε ζητήματα που αφορούν στην εξάρτηση και στον εθισμό από την ενασχόληση με τα τυχερά παίγνια, εντός και εκτός διαδικτύου, στην διαχείριση, ανάλυση και αξιοποίηση των «δεδομένων μεγάλου όγκου» («big data management» που αφορούν σε ζητήματα παικτικής/καταναλωτικής συμπεριφοράς ως προς τα τυχερά παίγνια κ.α. Ήδη, εδώ και 10 χρόνια λειτουργεί στον ακαδημαϊκό μας φορέα, Π.Μ.Σ. με γνωστικό αντικείμενο την «Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων», με πολύ μεγάλη επιτυχία ενώ βρίσκεται στη 10η θέση, σε παγκόσμια σειρά αξιολόγησης, στο POSTGRADUATE SPORΤ MANAGEMENT COURSE RANKING 2012. Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. πρωτοστάτησε διεθνώς, σε θέματα διασύνδεσής του με την αγορά εργασίας στο χώρο της Διοίκησης των Αθλητικών Οργανισμών και των Επιχειρήσεων (SportBusiness International (SBI), 2012). Η ανάπτυξη αυτού του γνωστικού αντικειμένου στην Ελλάδα αποτελεί πρωτοποριακό γεγονός καθώς συνδέει ένα κοινωνικό και πολιτιστικό προϊόν, όπως ο αθλητισμός, με τη διαχείριση και αξιοποίησή του στην ελληνική και παγκόσμια αγορά.

Παράλληλα, έχοντας πλήρη συνείδηση, ότι η εφαρμοσμένη έρευνα και μελέτη σε αυτό το πεδίο, των τυχερών παιγνίων ως κοινωνικό φαινόμενο πλέον, πρέπει να διαχέεται στην κοινωνία, να διαμοιράζεται η γνώση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς έτσι ώστε να αναπτύσσεται συζήτηση επί των επιστημονικών συμπερασμάτων και αυτά να αξιοποιούνται προς τη χάραξη στρατηγικών της πολιτείας και των σχετικών οργανισμών, που ασχολούνται με το αντικείμενο, διοργανώνουμε και συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις, όπως συνέδρια και ημερίδες, προς αυτό το σκοπό. Να θυμίσω χαρακτηριστικά, ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με το Τ.Ο.Δ.Α. και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Τύπου και Ενημέρωσης και πλήθος άλλων φορέων, έχουν διοργανώσει στην Αθήνα, μόνο το 2016, 2 πολύ επιτυχημένες, από άποψη συμμετοχής και συμπερασμάτων, ημερίδες για το ζήτημα των τυχερών παιγνίων, το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις αθλητικές, κοινωνικές και οικονομικές τους προεκτάσεις.

Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ενασχόληση με τα τυχερά παίγνια και ειδικότερα με το αθλητικό στοίχημα αποτελεί μια πολύ παλιά ανθρώπινη δραστηριότητα, που αφορά στην ψυχαγωγία και στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των ατόμων, στην κοινωνικοποίησή τους αλλά και στην απόκτηση οικονομικών απολαβών από αυτή την ενασχόληση. Μιλάμε δηλαδή για μια  δραστηριότητα που βασίζεται σε τεχνολογίες αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των ανθρώπων, ψυχαγωγίας και επικοινωνίας που εξελίσσονται μέσα στις διάφορες ιστορικές περιόδους και προσαρμόζονται στις ανάγκες και στα θέλω τους φτάνοντας μέχρι τα σημερινά τυχερά παίγνια που πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στο ψηφιακό περιβάλλον, μέσα από Η/Υ και δίκτυα.

Με μια μικρή διαφορά, ότι ο χρόνος στο ψηφιακό περιβάλλον είναι διαφορετικός, λιγότερο συγκεκριμένος με δυνατότητες ανάπτυξης παράλληλων χρονικά δραστηριοτήτων, με πολλές φορές κατακερματισμένες πληροφορίες, που διασπούν την προσοχή του χρήστη ή τον καθηλώνουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα να αναζητά την ψηφιακή του τύχη, για να ξεφύγει ή να «λύσει» τα προσωπικά, οικονομικά ή όποια άλλα προβλήματά του, μέσα σε ένα αβέβαιο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Ο έλεγχος και ο αυτοέλεγχος χάνεται, και εκεί ξεκινούν τα ζητήματα, που θα συζητηθούν σε αυτή την τράπεζα.

Το πρόβλημα όμως του κατακερματισμού και της διασύνδεσης της πληροφορίας υπάρχει τόσο στο ψηφιακό όσο και στο φυσικό περιβάλλον. Για να μπορέσει ο κάθε χρήστης, υφιστάμενος ή δυνητικός παίκτης, να εξασκήσει υπεύθυνα αυτή τη δραστηριότητα, εξασφαλίζοντας την βιολογική και ψυχική του ισορροπία, θα πρέπει να είναι γνώστης του πλαισίου μέσα στο οποίο καλείται να ασκήσει τα δικαιώματά του αλλά και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή την ενασχόληση με τα τυχερά παίγνια. Για να το κάνει αυτό θα πρέπει καταρχάς να γνωρίζει το νομικό και θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται, τους φορείς του δημοσίου στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί, τις πολιτικές ρύθμισης και προστασίας γενικά ως καταναλωτή και ειδικά ως χρήστη υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, ιδιαίτερα στο ψηφιακό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι και η πολιτεία από την πλευρά της οφείλει να του παρέχει τις σχετικές πληροφορίες με τρόπο άμεσο, διαφανή και προσβάσιμο στο ψηφιακό περιβάλλον έτσι ώστε να είναι, εκ των προτέρων ενημερωμένος.

Στο Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου, εκπονήσαμε έρευνα με θέμα «Λευκή Βίβλος Διακυβέρνησης», ένα έργο που αφορά στη Δημόσια Διακυβέρνηση και ειδικότερα στην έρευνα, τεκμηρίωση και καταγραφή φορέων του δημοσίου με στόχο τη δημιουργία μιας επικαιροποιημένης βάσης δεδομένων. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν το 2013 στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. Αυτό το έργο αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στην αποτύπωση της δημόσιας διοίκησης, σε μακροεπίπεδο, και μπορεί να συνεισφέρει στην κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών του Δημοσίου προς τους πολίτες αλλά και στην οριζόντια διασύνδεση και επικοινωνία μεταξύ των δημοσίων φορέων τόσο online όσο και offline. Σε μικροεπίπεδο, μπορεί να συμβάλλει στην αποτύπωση ειδικής χαρτογράφησης του χώρου του αθλητισμού και των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, προσφέροντας πολύτιμη πληροφόρηση στην πολιτεία και στους πολίτες.

Παράλληλα, το επιστημονικό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει τη δυνατότητα να προσφέρει, μέσα από τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά γνωστικά αντικείμενα ειδίκευσης, γνώση και εξειδίκευση στο χώρο της βιομηχανίας του αθλητισμού και της βιομηχανίας τυχερών παιγνίων, με την συνεχή κατάρτιση και ενίσχυση δημόσιων λειτουργών του δημοσίου και επαγγελματικών στελεχών του ιδιωτικού τομέα, την εκπαίδευσή τους και την προαγωγή της επιστημονικής και επαγγελματικής δεοντολογίας που χρειάζεται ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο, όπως η ενασχόληση με τα τυχερά παίγνια.

Το επιστημονικό ενδιαφέρον του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα συνεχιστεί και στο μέλλον, σε ο,τι αφορά στο χώρο του αθλητισμού και των τυχερών παιγνίων με έμφαση στο αθλητικό στοίχημα, μέσα από έρευνες και δράσεις ενημέρωσης, κατάρτισης και ευαισθητοποίησης όλων των εμπλεκομένων μερών (δημόσια διοίκηση, επιχειρηματικός κόσμος, επαγγελματίες, πολίτες, φορείς και οργανώσεις που ασχολούνται με τις παρενέργειες της μη υπεύθυνης ενασχόλησης με τα τυχερά παίγνια). Η λειτουργία στο Πανεπιστήμιό μας, Σχολής Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής ενισχύει αυτές τις δυνατότητές μας να προωθήσουμε την έρευνα και δράση μας προς αυτή την κατεύθυνση και ιδιαίτερα στην ενασχόληση με τα τυχερά παίγνια και τον αθλητικό στοιχηματισμό, στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Συνέχεια αυτού του forum, θα είναι η έναρξη μιας δημόσιας συζήτησης, σε συνεργασία με φορείς του δημοσίου και ιδωτικού τομέα, για τους τρόπους, το θεσμικό πλαίσιο και τις κοινωνικές δυναμικές και περιορισμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειμένου να προχωρήσει και να οριστικοποιηθεί η αδειοδότηση των παρόχων που έχουν λάβει προσωρινή άδεια λειτουργίας τυχερών παιγνίων στο διαδίκτυο στην Ελλάδα. Η συντήρηση και συνέχιση μιας κατάστασης «γκρίζας ζώνης» στο τοπίο της αγοράς τυχερών παιγνίων στο διαδίκτυο στην Ελλάδα θα πρέπει να επιλυθεί ορθολογικά, με γνώμονα τις ευρωπαϊκές νόρμες, τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, της σωματικής και ψυχικής υγείας των παικτών, την προστασία του ανήλικου πληθυσμού  και την συνολική αρμονία του ελληνικής κοινωνίας.

Ο άνθρωπος όντως προκαλεί τον εαυτό του να τα καταφέρει να ζήσει καλύτερα, μέσα από την επίκληση της Τύχης, της θεάς που στην αρχαιότητα συμβόλιζε την οικονομική ευμάρεια. Πλέον, παρατηρείται το φαινόμενο στη χώρα μας, οι πολίτες να καταφεύγουν στην τύχη επιδιώκοντας την οικονομική επιβίωση παρά την ευμάρεια λόγω της κοινωνικο-οικονομικής αβεβαιότητας. Τα τυχερά παίγνια δεν πρέπει να είναι ο «αποδιοπομπαίος τράγος» μιας κοινωνίας σε κρίση αλλά μια επιλογή ψυχαγωγίας και ενίσχυσης των κοινωνικών δεσμών κυρίως σε τοπικό επίπεδο.

Στη σημερινή εποχή της οικονομικής ύφεσης και των κοινωνικών αλλαγών, οφείλουμε ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, να διακρίνουμε μια ψυχαγωγική/κοινωνική δραστηριότητα και συμπεριφορά, από την κατάχρηση και την προβληματική αλλοίωση του χαρακτήρα του αθλητικού στοιχηματισμού και των τυχερών παιγνίων, που υποβαθμίζουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, το αθλητικό ιδεώδες και το περιεχόμενο του αθλητισμού, τον παιδαγωγικό του χαρακτήρα και τις πολιτισμικές του διαστάσεις
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Powered by Youthink.gr