Books

Authors: Panagiotis (Takis) Alexopoylos, Christos Koytroymanidis
Sideris I. Publications, 2014
Authots: Panagiotis (Takis) Alexopoylos, Christos Anagnostopoulos
Sideris I. Publications, 2010
Authors: Takis Dim. Alexopoylos, Athanasios Kriemadis
Telethrion Editions, 2010
Author: Takis Dim. Alexopoylos
Savvalas Editions, 2002
Author: Takis Dim. Alexopoylos
Savvalas Editions, 2002